Filippa Swiech
Assistent

Erfarenhet

- Företagsekonomi, Uppsala universitet

- Juristprogrammet, Stockholms universitet 14-

Språk

Svenska

Engelska

Kontakt

+ 46 (0) 8 14 57 70

+ 46 (0) 73 - 330 54 82

filippa.swiech@certalaw.se

©