Sigtrygg Sigunger
Advokat & Partner

Verksamhetsområden

Förhandling

Process

Arbetsrätt

Fastighetsrätt

  - Fastighetsköp

  - Fastighetstvister

  - Hyresavtal

  - Hyrestvister

  - Bostadsrätt

  - Arrende

  - Servitut

  - Samfälligheter

  - PBL

Språk

Svenska

Engelska

Erfarenhet

– CERTA Advokatbyrå, 07- (partner)
– Sigunger Advokatbyrå, 04-06 (partner) 
– Andersson Sigunger Advokatbyrå, 02-04 (partner) 
– Advokatfirman Dubrawski, 98-02 (partner )
– Landahl Wistrand Advokatbyrå , 96-98 (partner) 
– Advokatfirman Vinge, 90-95 (biträdande jurist)
– Wiklund Gustavii AB, 89-90 (biträdande jurist) 
– Falks Advokatbyrå, 87-89 (biträdande jurist)
– Stockholms tingsrätt, 83-86 (notarie

Kontakt

+46 (0) 8 611 60 10 (direkt)

sigtrygg.sigunger@certalaw.se

©