top of page

CERTA Advokatbyrå

Vårt sätt att arbeta bygger på hög tillgänglighet och en nära kontakt mellan klient och advokat. Med fokus på affärer löser vi våra klienters juridiska problem och underlättar för dem att driva och utveckling sin affärsverksamhet. 

Vi är inriktade på tvistlösning, avtalsförhandlingar, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighets- och hyresrätt, IT- och immaterialrätt, offentlig upphandling, skatterätt, arbets- och arbetsmiljörätt samt styrelseuppdrag.

 
Vi är en oberoende affärsjuridisk byrå i Stockholm med lång erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik.
bottom of page