top of page
Sigtrygg Sigunger.jpg
Sigtrygg Sigunger
Advokat & Partner

Verksamhetsområden

Förhandling

Process

Fastighetsrätt

- Fastighetsköp

- Fastighetstvister

- Hyresavtal

- Hyrestvister

- Bostadsrätt

- Arrende

- Servitut

- Samfälligheter

- PBL

- Entreprenad

Arbetsrätt

Språk

Svenska

Engelska

Erfarenhet

– CERTA Advokatbyrå, 07- (Partner)

– Sigunger Advokatbyrå, 04-06 (Partner)

– Andersson Sigunger Advokatbyrå, 02-04 (Partner)

– Advokatfirman Dubrawski, 98-02 (Partner)

– Landahl Wistrand Advokatbyrå, 96-98 (Partner)

– Advokatfirman Vinge, 90-95 (Biträdande jurist)

– Wiklund Gustavii AB, 89-90 (Biträdande jurist)

– Falks Advokatbyrå, 87-89 (Biträdande jurist)

– Stockholms tingsrätt, 83-86 (Notarie)

Kontakt

+46 (0) 8 14 57 70

+46 (0) 70 878 31 91

sigtrygg.sigunger@certalaw.se 

bottom of page