Jan Gedeborg
Advokat & Partner

Inriktning

Affärsjuridik 

Fastigheter 

- Transaktioner

- PBL

- FBL

Tvistlösning

Vatten- och miljörätt

Upphandlingsrätt

State Aid

Språk

Svenska

Engelska

Erfarenhet

– CERTA Advokatbyrå, 20- 
– Advokatfirman Titov & Partners, 18-19
– Gedeborg Advokatbyrå, 18-18 
– Bird & Bird, 08-18 
– Stadsledningskontorets juridiska avdelning, 97-08 
– Stockholms tingsrätt, 95-97 (tingsnotarie)

Kontakt

+ 46 (0) 8 14 57 70

+ 46 (0) 73 151 63 90

jan.gedeborg@certalaw.se 

©